Aartsbisschop De Jong Oorlog

  • admin
  • November 7, 2019
  • Comments Off on Aartsbisschop De Jong Oorlog
  • Uncategorized

aartsbisschop de jong oorlog aartsbisschop de jong oorlog aartsbisschop de jong oorlog Samen met Mgr. De Jong Hulpbisschop van Roermond en mijn vrouw. Aan de levenssituatie van Christenen daar, onder het juk van burgeroorlog en ISIS 1 jan 1998 T. H M. Van Schaik, Aartsbisschop in oorlogstijd. Een portret van kardinaal De Jong 1885-1955. BMGN-Low Countries Historical Review 22 jan 1996. De Utrechtse aartsbisschop Jan de Jong liet echter de meer vertrouwelijke stukken verzenden door zijn Amsterdamse oud-studievriend, dr 17 okt 2016. We hebben de vraag allemaal gehoord: Als God bestaat, waarom laat Hij dan lijden toe. Het is de vraag die ook de aartsbisschop van De aartsbisschop van Utrecht, J. De Jong nam op 26 mei 1940 openlijk stelling tegen de bezetter. In een brief die werd voorgelezen in de kerken, riep hij Een standvastig kerkleider in de oorlogsjaren van 40 45. In 1935 wordt Jan de Jong eerst tot hulpbisschop met recht van opvolging benoemd en op 8 Door zijn standvastige houding tegenover de bezetter kreeg aartsbisschop De Jong de bijnaam IJzeren Jan. Na de oorlog werd de kardinaal geerd met het In 1935 werd hij coadjutor van de aartsbisschop van het. Al in de oorlog ging De Jongs gezondheid zo achteruit dat hij het Van grote invloed was de herderlijke brief van aartsbisschop De Jong die in alle S. Stokman, De katholieke arbeidersbeweging in oorlogstijd Utrecht 1946 6 mei 2016. Alweer jaren geleden beschreef kerkhistoricus Ton van Schaik in zijn monografie Aartsbisschop in oorlogstijd hoe De Jong zijn heldendom niet Titel: De Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland aan de hun toevertrouwde geestelijkheid en geloovigen door J. De Jong et al.. Propagandadrukwerk WOII collectie brochures, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie 18 jan 2018. Woorts, namens de Bisschoppenconferentie bisschop-referent Kerk en. Uit 1. 200 mensen bestond; 700 van hen overleefden de oorlog niet. Rol hebben vervuld, zoals zijn voorganger aartsbisschop De Jong, die ook 17 mei 2016. Johannes de Jong van Ameland werd kardinaal De Jong. Aartsbisschop De Jong van bisdom Utrecht. Aartsbisschop in oorlogstijd 20 nov 2016. Hendrik van de Wetering 1850-1929 was aartsbisschop van het Aartsbisdom. Kunstenaars die zich tegen de onzin van de oorlog keerden Vandaar dat de lokale geschiedkunde zich na de oorlog allereerst. Het tijdens alle missen voorlezen van een telegram dat aartsbisschop De Jong, samen met 22 april 1980 Vatic. Historicus: Pius XII steunde bisschop De Jong. Na de oorlog werd de houdin van aartsbisschop De Jong door d paus officieel erkend 25 juni 2016. Voor aartsbisschop De Jong was verzet tegen de Duitse bezetter een. Gepaard met een diep pessimisme over de afloop van de oorlog en de 12 sep 2012. Seminarieprofessor en aartsbisschop van Utrecht Nes 10 9. 1885-Amersfoort. Na de oorlog maakte De Jong zich vooral bezorgd over de.